Urtea 2018

Elkarkidetza osatzen duten pertsonak Elkarkidetza
 • Araba

  • Aktiboak → 4.877
  • Pentsionistak → 1.494
  • Guztira6.371
 • Bizkaia

  • Aktiboak → 10.060
  • Pentsionistak → 2.329
  • Guztira12.389
 • Gipuzkoa

  • Aktiboak → 7.475
  • Pentsionistak → 2.052
  • Guztira9.527
 • Guztira

   • Aktiboak → 22.412
   • Pentsionistak → 5.875
   • Guztira28.287
Pentsionistak prestazio motaren arabera (%)
Erretiroa 68,68 %
Zintasun Iraunkorra 16,40 %
Alarguntza / Zurztasuna 12,33 %
Besteak 2,58 %
Sartuta dauden instituzioak
 • Araba → 74
 • Bizkaia → 208
 • Gipuzkoa → 178
 • Guztira460