Urtea 2009

Elkarkidetza osatzen duten pertsonak Elkarkidetza
 • Araba

  • Aktiboak → 4.802
  • Pentsionistak → 840
  • Guztira5.642
 • Bizkaia

  • Aktiboak → 10.347
  • Pentsionistak → 1.354
  • Guztira11.701
 • Gipuzkoa

  • Aktiboak → 7.663
  • Pentsionistak → 1.337
  • Guztira9.000
 • Guztira

   • Aktiboak → 22.812
   • Pentsionistak → 3.531
   • Guztira26.343
Pentsionistak prestazio motaren arabera (%)
Erretiroa 56,71 %
Zintasun Iraunkorra 20,82 %
Alarguntza / Zurztasuna 22,47 %
Sartuta dauden instituzioak
 • Araba → 75
 • Bizkaia → 219
 • Gipuzkoa → 193
 • Guztira487