Urtea 2017

Elkarkidetza osatzen duten pertsonak Elkarkidetza
 • Araba

  • Aktiboak → 4.752
  • Pentsionistak → 1.385
  • Guztira6.137
 • Bizkaia

  • Aktiboak → 9.898
  • Pentsionistak → 2.197
  • Guztira12.095
 • Gipuzkoa

  • Aktiboak → 7.414
  • Pentsionistak → 1.920
  • Guztira9.330
 • Guztira

   • Aktiboak → 22.060
   • Pentsionistak → 5.502
   • Guztira27.562
Pentsionistak prestazio motaren arabera (%)
Erretiroa 70,70 %
Zintasun Iraunkorra 16,83 %
Alarguntza / Zurztasuna 10,50 %
Besteak 1,97 %
Sartuta dauden instituzioak
 • Araba → 74
 • Bizkaia → 207
 • Gipuzkoa → 179
 • Guztira460