Datu pertsonalak

Elkarkidetza BGAEk datu pertsonalak babesteko sistema ezarri du, Norberaren Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan eta Seguritate Neurrien Araudian, 1720/2007 Errege Dekretuan, xedatutakoari jarraiki.

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak jasotzen dituen fitxategi automatizatua daukagula eta beronen helburua dela guk eskaini behar dizugun arreta pertsonala eta aholkularitza gaitasuna gehitzea. Fitxategiaren Arduraduna Elkarkidetza da, bere helbidea Ramon y Cajal kalea, 7-9 / 01007 Gasteiz izanik. Bide batez jakinarazten dizugu sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubidea duzula eta goian azaltzen den helbidean web arduradunarengana zuzenduz egikaritu ahal izango duzula.

Datu hauek ez dira beste helburuetarako erabiliko ez eta hirugarren bati lagako, datu pertsonalen babeserako oinarriei jarraiki

Segurtasuna
Zure datuak Interneten ondo babestutak daude, leku seguruan.