Funtzionario, lan, bitarteko edo aldi baterako kontratua duten pertsonak, baldin eta Elkarkidetzari atxikitako instituzio edo enpresa publikoren batean lan egiten badute, dela lanaldi osoan, dela dedikazio partzialarekin.

Socio