Gure kudeaketa profesional eta independenteak, kudeaketa gastu txikiekin batera, errentagarritasun handiagoak dakartza.
Elkarkidetzaren errentagarritasunak aldi guztietan argi eta garbi gailentzen du enplegu-sistemek lortutako errentagarritasuna eta, jakina, banakako sistemek lortutakoa. Nagusitasun horrek agerian uzten du Elkarkidetzan egiten den kudeaketa ona.
Urteak 20 15 10 5 3 1
RF sistema indibidual mistoa % 1,70 % 1,65 % 0,82 % 1,16 % 0,08 % 6,52
Enplegu-sistema % 2,88 % 2,96 % 2,09 % 2,35 % 1,33 % 7,73
Elkarkidetza % 4,54 % 4,54 % 3,94 % 4,51 % 3,62 % 7,28

INVERCO Inbertsio Kolektiboko Erakundeen eta Pentsio Funtsen Elkartearen datuak. Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen edo zehazten. 2020-12-31 datuak.

Elkarkidetzako errentagarritasunak argi gainditzen du KPIa 20 urteetan. RF sistema indibidualaren errentagarritasunak, berriz, ez du halakorik egiten.

Urteak 20 15 10 5 3 1
KPI % 2,14 % 1,84 % 1,82 % 3,08 % 5,09 % 3,10

2020-12-31 datuak.

Hipotesiak: KPI % 1,5 eta 70,99 euroko ekarpena (aurrezteko ekarpena, ekarpenaren %90)

Elkarkidetzaren errentagarritasun handiagoak (% 4,45) azken 20 urteetan, enplegu-sistema batean lortuko litzatekeena baino 1,9 aldiz handiagoa da errendimendu metatua, eta RF sistema indibidual batean lortuko litzatekeena baino 3,2 aldiz handiagoa.

Errentagarritasun handiago horren eragin metagarria esanguratsua da aurrezki-aldietan.