Gure kudeaketa profesional eta independenteak, kudeaketa gastu txikiekin batera, errentagarritasun handiagoak dakartza.
Elkarkidetzaren errentagarritasunak aldi guztietan argi eta garbi gailentzen du enplegu-sistemek lortutako errentagarritasuna eta, jakina, banakako sistemek lortutakoa. Nagusitasun horrek agerian uzten du Elkarkidetzan egiten den kudeaketa ona.
Urteak 20 15 10 5 3 1
RF sistema indibidual mistoa % 1,56 % 0,87 % 0,81 % -1,07 % -2,08 % -8,55
Enplegu-sistema % 2,72 % 1,79 % 2,10 % -0,05 % -1,16 % -9,24
Elkarkidetza % 4,59 % 3,52 % 4,04 % 2,58 % 1,95 % -4,70

INVERCO Inbertsio Kolektiboko Erakundeen eta Pentsio Funtsen Elkartearen datuak. Iraganeko errentagarritasunek ez dute etorkizuneko errentagarritasunik bermatzen edo zehazten. 2020-12-31 datuak.

Elkarkidetzako errentagarritasunak argi gainditzen du KPIa 20 urteetan. RF sistema indibidualaren errentagarritasunak, berriz, ez du halakorik egiten.

Urteak 20 15 10 5 3 1
KPI % 2,11 % 1,73 % 1,54 % 2,70 % 3,85 % 5,70

2020-12-31 datuak.

QSS_Rent_4_eus

Hipotesiak: KPI % 1,5 eta 70,99 euroko ekarpena (aurrezteko ekarpena, ekarpenaren %90)

Elkarkidetzaren errentagarritasun handiagoak (% 4,45) azken 20 urteetan, enplegu-sistema batean lortuko litzatekeena baino 1,9 aldiz handiagoa da errendimendu metatua, eta RF sistema indibidual batean lortuko litzatekeena baino 3,2 aldiz handiagoa.

Errentagarritasun handiago horren eragin metagarria esanguratsua da aurrezki-aldietan.

SS_Rentab_Rentab_eus