Elkarkidetza enplegu sistema bat da, non ekarpenen zenbatekoak erakundeari eragiten dioten hitzarmen edo akordio kolektiboen eta Gobernu Batzordeak horri buruz hartzen dituen erabakien arabera finkatzen diren.

Zure instituzioaren arabera, oinarriaren gaineko hileko ekarpenaren ehunekoa bat edo bestea izango da. Zure sailkapen-taldeak zehaztuko du ordaindu beharreko kuota. Adibidez, C1 kategoriako profesional batek % 7ko ( % 3,5 + % 3,5 ) ekarpen bateratuak adostu dituen instituzio batean 92,81 euro ordainduko ditu, eta instituzioak gauza bera ordainduko du, 185,62 euroko hileko kuotarekin.

Taldea Urteko oinarria %8 %7 %6
A1 55.407,33 € 158,31 € 138,52 € 118,73 €
A2 / B 45.243,33 € 129,27 € 113,11 € 96,95 €
C1 37.123,33 € 106,07 € 92,81 € 79,55 €
C2 / EP 31.028,67 € 88,65 € 77,57 € 66,49 €

Urtero 14 kuota ordaintzen dira ( 12 hilerokoak eta ekaineko eta abenduko gehigarriak). Hauek nominan atxikiz egiten dira.

Ikuspegi fiskaletik, ekarpen pertsonalek zerga-oinarria murrizten dute PFEZaren aitorpena egitean, une bakoitzean indarrean dagoen zerga-araudiak ezartzen dituen mugekin. Instituzioaren ekarpena zergei dagokienean, neutroa da.