Inberbertsio arduratsua da ingurumen-irizpideak, irizpide sozialak eta gobernu korporatibokoak – ISG irizpideak esaten zaie normalean – aintzat hartzen dituena, finantza-irizpide tradizionalez gain, inbertsio-erabakiak aztertu eta hartu bitartean, bai eta jabetza eskubideak baliatzean ere.

Helburua da gizartean arduratsuagoak izatea lortzen duten enpresek inbertsio handiagoa jasotzea lehiakideek baino, eta, horrela, aldaketarako pizgarri bat sortzea eta eragin positiboa izatea ingurumenean eta gizartean.

Printzipioz, SAI irizpideen integrazioak BGAEak zorroan dituen aktibo ia guztiei eragiten die: errenta aldakorra, errenta finkoa (zor publikoa edo pribatua), aktibo monetarioak, etab.

Nazio Batuen Mundu Ituna

Epe luzera balio jasangarria sortzeko asmoz, ELKARKIDETZA ENPLEGUKO BGAEak, inbertitzen duen enpresek beren jarduera-eremuan Nazio Batuen Mundu Itunaren printzipioak betetzea eta sustatzea du helburu.

17 Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
garapen iraunkorrerako helburuak
 • GJH1. Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.
 • GJH2. Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
 • GJH3. Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.
 • GJH4. Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
 • GJH5. Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.
 • GJH6. Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
 • GJH7. Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.
 • GJH8. Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.
 • GJH9. Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.
 • GJH10. Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
 • GJH11. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
 • GJH12. Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
 • GJH13 Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).
 • GJH14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
 • GJH15. Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.
 • GJH16. Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.
 • GJH17. Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

NAZIOARTEKO ITUNAREN 10 PRINTZIPIOAK

GIZA ESKUBIDEAK
1. Enpresek nazioarteko oinarrizko giza eskubideen babesa bultzatu eta errespetatu behar dute, beren eragin eremuaren barruan.
2. Enpresek ziurtatu behar dute beren enpresak ez direla giza eskubideen urraketan konplizeak.

LAN ESTANDARRAK
3. Enpresek afiliazio askatasuna eta negoziazio kolektiborako eskubidearen benetako aitorpena babestu behar dituzte.
4. Enpresek behartuta edo indarpean egin beharreko lan oro ezabatzen lagundu behar dute.
5. Enpresek haurren lana desagerrarazten lagundu behar dute.
6. Enpresek enpleguan eta okupazioan diskriminazio jardunbideak indargabetzen lagundu behar dute.

INGURUMENA
7. Enpresek ingurumenaren aldeko prebentzio ikuspegia eduki behar dute.
8. Enpresek ingurumen erantzukizun handiagoa sustatzen duten ekimenak bultzatu behar dituzte.
9. Enpresek ingurumena errespetatzen duten teknologiak garatzen eta hedatzen lagundu behar dute.

USTELKERIAREN AURKAKOA
10. Enpresek edozein eratako ustelkeriaren aurka lan egin behar dute, baita estortsioaren eta eroskeriaren aurka ere.

Baztertzea
+ info
Enpresak inbertsioen unibertsotik kanpo uztea, beren produktu, jarduera eta politikekin lotutako irizpideen arabera. Arma kimikoak, pertsonen kontrako minak, arma nuklearrak…
Barneratzea
+ info
“Best in class” Helburua ondarearen % 50 baino gehiago, inbertsio arduratsuaren ikuspegitik buruan jartzen diren enpresa edo gobernuen balioetan inbertitzea, beren lehiari dagokionez.
Inbertsio tematikoak Inbertsio zuzenduak edo tematikoak modu aktiboan egitean datza. Emaitza ekonomikoak sozialki desiragarriak diren beste emaitza batzuekin konbinatzean datza. Klima aldaketa, ura, baso iraunkorrak, energia alternatiboak, azpiegitura soziala.
Inplikazioa eta botoa
+ info
Batzarretan botoa ematea da akziodunek enpresetan eragiteko eskura duten bitarteko nagusietako bat. Finantza-gaiez gain, gero eta gehiago bozkatzen dira gizarte, ingurumen eta gobernu gaiak.
Inpaktu inbertsioa
+ info
Nazio Batuen (Garapen Jasangarriko Helburua) GJH lortzeko, enpresek, diru sarrerei dagokienez egiten duten ekarpenaren bidez neur daitekeen eragin positiboa sortu nahi duten konpainietan inbertitzea. Mikrofinantzak