Beren jarduera-sektorearen barruan, finantzez kanpoko ikuspegitik ondoen baloratutako enpresei lehentasuna ematea da kontua. Eremu horretan, ELKARKIDETZAren politikak bi estrategia ditu oinarri: “Best in class” ikuspegia eta inbertsio tematikoak.

1. “Best in class” ikuspegia edo bere taldeko inbertsiorik onenak hautatzea.

Zorroaren arrisku score globala

60tik gorako zorroaren rating globalaren helburua betetzen da.

Guztira

Benchmark
61
Mi cartera
63

Ingurumena

Benchmark
66
Mi cartera
66

Gizartea

Benchmark
51
Mi cartera
58

Gobernantza

Benchmark
70
Mi cartera
66

Beren jarduera-sektorearen barruan, finantzez kanpoko ikuspegitik ondoen baloratutako enpresei lehentasuna ematea da kontua. Eremu horretan, ELKARKIDETZAren politikak bi estrategia ditu oinarri: “Best in class” ikuspegia eta inbertsio tematikoak.

1. “Best in class” ikuspegia edo bere taldeko inbertsiorik onenak hautatzea.

Zorroaren arrisku score globala

60tik gorako zorroaren rating globalaren helburua betetzen da.

Guztira

Benchmark
61
Mi cartera
63

Ingurumena

Benchmark
66
Mi cartera
66

Gizartea

Benchmark
51
Mi cartera
58

Gobernantza

Benchmark
70
Mi cartera
66

CLARITY ZORROAN 1.026.543.310 € inbertitzea, 2022.12.31, honen baliokidea da…

Neurtu zure zorroaren inpaktua MSCI ACWI indizean inbertitutako kopuru bera konparatuz. Erakutsitako metrikek kontuan hartzen dute zure inbertsioak zorroko konpainia bakoitzean duen partaidetzaren ehunekoa.

C02 aurreztea 15.006 Tona C02

Zure zorroko inbertsioak sortutako C02 emisio gutxiago finantzatzen ditu benchmark-eko inbertsio baliokide batek baino.

Alderatu benchmark-ekin: Konpainietako CO2-aren emisio-tonak.

0
Cartera
0
Benchmark
0
Aurrezpena
flight

15.235

Nueva York – Londres arteko hegaldiren baliokidea den aurrezkia

Energia-erabilera aurreztea 136.143 GJ

Zure zorroko inbertsioak konpainiek gastatutako GJ gutxiago finantzatzen du benchmark-eko inbertsio baliokide batek baino.

Benchmark-ekin konparatu: konpainiek sortutako GJ.

0
Cartera
0
Benchmark
0
Aurrezpena
lamp

Urtean
72.033
bonbillen baliokidea den aurrezkia

Uraren erabilera aurreztea 8.767.393 m3 konpainiek gastatutakoak

Zure zorroko inbertsioak ur erabiliaren m3 gutxiago finantzatzen du benchmark-eko inbertsio baliokide batek baino.

Benchmark-ekin konparatu: konpainiek gastatutako M3

0
Cartera
0
Benchmark
0
Aurrezpena
faucet

Hileko etxeetako gastuaren
551.755
Baliokidea den aurrezkia

Sortutako zaborra aurreztea 3.973 tona basura konpainiek sortuak

Zure zorroko inbertsioak zabor-tona gutxiago finantzatzen du benchmark-en egindako inbertsio baliokide batek baino.

Benchmark-ekin konparatu: konpainiek sortutako zabor-tonak.

0
Cartera
0
Benchmark
0
Ahorro
bin

158.892
Zakarrontziren baliokidea den aurrezkia

Emakume enplegatuen arteko aldea

Zure paper-zorroko enplegatutako emakumeen % 8 benchmark-ekoa baino txikiagoa da.

Benchmark-ekin konparatu: Emakume enplegatuen proportzioa.

0
Cartera
0
Benchmark
0
Aurrezpena
gender-fluid

%-ko diferentzia
4
Emakume enplegatuak

Enplegua sortzearen diferentzia

Zure paper-zorroko enplegu sorreraren %-koa benchmark-ekoa baino txikiagoa da.

Benchmark-ekin konparatu: Enplegu gehiago.

0
Cartera
0
Benchmark
0
Aurrezpena
user

%-ko diferentzia
1
Enplegua sortzea

KARBONO ISURIAK

C02 isurketekin lotutako puntuazioek konpainiaren jarduna neurtzen dute konparazio-taldearekin alderatuta. Egungo jardunaren ikuspegia ez ezik, 2025erako proiekzioa ere jasotzen dute.

Egungo Emisioak

Egungo C02 isuriak (zuzenekoak eta zeharkakoak)

Emisioak2025

C02 emisioak 2025ean (erakundeek aitortutako konpromisoak betetzen dituztela pentsatuz)

murrizketa ahalegina
Egungoa – 2025

2025erako karbono-emisioak murrizteko helburuak betetzeko egin behar den ahalegina (puntuazio handiagoak ahalegin handiagoa eskatzen du)

Benchmark
75

Konpainiak: 2180/2278

Zbko. zorroan: 97,9%

Mi cartera
82

Konpainiak: 3448/8467

Zbko. zorroan: 50,63%

Benchmark
75

Konpainiak: 2159/2278

Zbko. zorroan: 97,18%

Mi cartera
80

Konpainiak: 3208/8457

Zbko. zorroan: 49,15%

Benchmark
44

Konpainiak: 2159/2278

Zbko. zorroan: 97,18%

Mi cartera
82

Konpainiak: 3209/8457

Zbko. zorroan: 49,15%

Benchmark: MSCI ACWI

KARBONO ISURIAK

C02 isurketekin lotutako puntuazioek konpainiaren jarduna neurtzen dute konparazio-taldearekin alderatuta. Egungo jardunaren ikuspegia ez ezik, 2025erako proiekzioa ere jasotzen dute.

Egungo Emisioak

Egungo C02 isuriak (zuzenekoak eta zeharkakoak)

Benchmark
75

Konpainiak: 2180/2278

Zbko. zorroan: 97,9%

Mi cartera
82

Konpainiak: 3448/8467

Zbko. zorroan: 50,63%

Emisioak2025

C02 emisioak 2025ean (erakundeek aitortutako konpromisoak betetzen dituztela pentsatuz)

Benchmark
75

Konpainiak: 2159/2278

Zbko. zorroan: 97,18%

Mi cartera
80

Konpainiak: 3208/8457

Zbko. zorroan: 49,15%

murrizketa ahalegina
Egungoa – 2025

2025erako karbono-emisioak murrizteko helburuak betetzeko egin behar den ahalegina (puntuazio handiagoak ahalegin handiagoa eskatzen du)

Benchmark
44

Konpainiak: 2159/2278

Zbko. zorroan: 97,18%

Mi cartera
82

Konpainiak: 3209/8457

Zbko. zorroan: 49,15%

Benchmark: MSCI ACWI

“2ºC” AGERTOKIAREKIN LERROKATZEA

Diru-zorro bateko emisioak murrizteko ahaleginak Parisko Akordioaren helburuekin bat datozen ebaluatzen du. Hau da, berotze globala industria-aurreko mailetatik 2ºC baino gutxiagora mugatzea. Horretarako, Clarity Al enpresak Scope 1 eta 2 emisioen murrizketak konparatu ditu behar den deskarbonizazio-mailarekin tenperatura agertoki desberdinetarako berotze globala mugatzeko.

Egungoa

2025

2030

2ºC-tik oso gora

Benchmark

Konpainiak: 1162/2278

Zbko. zorroan: 67,49%

2ºC-tik gora

Mi cartera

Konpainiak: 1373/8457

Zbko. zorroan: 31,44%

2ºC-tik gora

Benchmark

Konpainiak: 1161/2278

Zbko. zorroan: 67,45%

2ºC

Mi cartera

Konpainiak: 1367/8457

Zbko. zorroan: 31,39%

2ºC-tik gora

Benchmark

Konpainiak: 1161/2278

Zbko. zorroan: 67,45%

2ºC

Mi cartera

Konpainiak: 1367/8457

Zbko. zorroan: 31/39%

Benchmark: MSCI ACWI

409 enpresa ari dira parte hartzen Science-based Targets-en ekimenean. Ekimen honek, enpresek argitaratutako helburuak, berotegi efektuko gasen emisioak murrizteko Parisko Akordioaren helburuarekin bat datozen ebaluatzen du.

“2ºC” AGERTOKIAREKIN LERROKATZEA

Diru-zorro bateko emisioak murrizteko ahaleginak Parisko Akordioaren helburuekin bat datozen ebaluatzen du. Hau da, berotze globala industria-aurreko mailetatik 2ºC baino gutxiagora mugatzea. Horretarako, Clarity Al enpresak Scope 1 eta 2 emisioen murrizketak konparatu ditu behar den deskarbonizazio-mailarekin tenperatura agertoki desberdinetarako berotze globala mugatzeko.

Egungoa

2ºC-tik oso gora

Benchmark

Konpainiak: 1162/2278

Zbko. zorroan: 67,49%

2ºC-tik gora

Mi cartera

Konpainiak: 1373/8457

Zbko. zorroan: 31,44%

2025

2ºC-tik gora

Benchmark

Konpainiak: 1161/2278

Zbko. zorroan: 67,45%

2ºC

Mi cartera

Konpainiak: 1367/8457

Zbko. zorroan: 31,39%

2030

2ºC-tik gora

Benchmark

Konpainiak: 1161/2278

Zbko. zorroan: 67,45%

2ºC

Mi cartera

Konpainiak: 1367/8457

Zbko. zorroan: 31/39%

Benchmark: MSCI ACWI

409 enpresa ari dira parte hartzen Science-based Targets-en ekimenean. Ekimen honek, enpresek argitaratutako helburuak, berotegi efektuko gasen emisioak murrizteko Parisko Akordioaren helburuarekin bat datozen ebaluatzen du.

ISA tipologia % G/TOTALA ISA
Best in class % 67,86 851.953.439
Tematiko/Inpaktu %2,30 28.836.373
Bestelakoak %29,84 374.623.112
TOTALA 100,00% 1.255.412.924

isr-2-eus

2023-12-31 ko datuak.

ISR-RV_a_cas
ISR-RV_c_cas
ISR-RV_b_cas
ISR-RV_d_cas
2023-12-31 ko datuak.

2. Inbertsio zuzenduak edo tematikoak

Garapen iraunkorreko gai eta sektoreei lotutako inbertsioak modu aktiboan egitean datza. Emaitza ekonomikoak sozialki desiragarriak diren beste emaitza batzuekin konbinatzean datza.

Inbertsio horien adibide dira ordezko aktiboak, hala nola energia alternatiboak, hazkunde demografikoa, osasuna eta abar.

Ikuspegi horren abantailetako bat da inbertsioak ISR helburu batekin duen lotura argia dela, arriskuak dibertsifikatzen laguntzen duela eta finantzen aldetik interesgarriak direlako egiten direla.

INKLUSIOA
Inbertsio tematikoa

Karterako inbertsio tematikoaren adibidea

Elkarkidetzak 3MM euro inbertitu ditu Mirova Eurofideme funtsean, energia alternatiboetan inbertitzera bideratua.

2022ean aktiboak abian jarrita, Europako sarera 1,9TWh elektrizitate berriztagarri baino gehiago injektatzen parte hartu du.

Saihestutako CO2 tonak guztira (vx mix nazionala) >100,000