Ezintasun iraunkor bat badut

Biziarteko pentsioa kobratuko duzu, zure metatutako aurrezkiarekin eta kapital gehigarriarekin kalkulatuko dena, betiere ekarpenak egiten badituzu.

Alarguntasuna: Zure ezkontideak edo bizikideak zure pentsioaren % 100eko biziarteko pentsioa kobratzen du.

Zurztasuna edo oinordekoak: Ezkontiderik edo bizikiderik izan ezean, zure seme-alabek edo, halakorik ezean, oinordekoek 90 urtera arte jasoko zenituen errenta guztiak edo kapital baliokidea kobratuko dute.

Ekarpen pertsonala eta instituzionalaren % 92 eta ekarpen horien inbertsioak urteetan zehar sortzen dituen etekinak zure izenean metatutako aurrezkia da, eta hori biziarteko pentsio baten kobrantza bihurtuko da prestazioa sortzen den unean.

Kapital gehigarriak aurrezkia osatzen du, eta biziarteko pentsio bat sortzeko aukera ematen du.

Kapital gehigarriaren zenbatekoa instituzioak eta kotizatzen ari den bazkideak Gizarte Segurantzaren Sistema Publikoan edo antzekoan erretiratzeko ezarritako adina lortu arte egingo zituzten ekarpenak izango dira; oinarritzat azken 12 hilabeteetan egindako ekarpenen batez-bestekoa hartzen da eta %20 gehituta.

Ikus dezagun 25 urterekin alta eman eta 30 edo 40 urterekin ezintasun edo heriotza izan duen pertsona baten kapital gehigarria.

Hipotesiak: Errentagarritasuna % 3,60 , KPI % 2,00 eta 77,57 euroko ekarpena (aurrezteko ekarpena, ekarpenaren %92 )

  • NANaren fotokopia.
  • Egoera zibila eta onuradunak egiaztatzen dituen agiria. Familia-liburua edo ezkontza-ziurtagiri literala edo izatezko bikoteen erregistroaren ziurtagiria edo bizikidetza-ziurtagiria
  • Gizarte Segurantzaren ebazpena, ezintasun-maila eta haren eragin-data edo epai judizial irmoa adierazita.
  • Erakundean baja eman izanaren egiaztagiria.
  • Banku-erakundearen kontua, prestazioa ordaintzeko. Banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen ordainketaren libreta edo ordainagiria.
  • Eskatzailearen bizi-fedea, eskaera pertsonalki izapidetu ezin badu.
  • OHARRA: Zure egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegotik eta Nafarroatik kanpo badago, jarri gurekin harremanetan aurkeztu behar duzun dokumentazio gehigarriaren berri izateko.

Bilera gure bulegoetan prestatzeko, dokumentazioa aldez aurretik bidal dezakezu (derrigorrez pdf formatuko fitxategiak)

Gure lankideak zurekin harremanetan jarriko dira bidalitako dokumentazioa egokia den baieztatzeko eta gure bulegoetan hitzordua ezartzeko.