Oro har, hil bakoitzaren 25ean ordaintzen da.

2022ko ekitaldian pentsioak ordaintzeko aurreikusitako datak:

 • 2023-01-25
 • 2023-02-24
 • 2023-03-24
 • 2023-04-25
 • 2023-05-25
 • 2023-06-26
 • 2023-07-24
 • 2023-08-25
 • 2023-09-25
 • 2023-10-25
 • 2023-11-24
 • 2023-12-22

* Ekainean eta abenduan, hileko nominarekin batera, aparteko ordainsaria jasotzen da.

fechas de pago