Oro har, hil bakoitzaren 25ean ordaintzen da.

2022ko ekitaldian pentsioak ordaintzeko aurreikusitako datak:

 • 2022-01-25
 • 2022-02-25
 • 2022-03-25
 • 2022-04-25
 • 2022-05-25
 • 2022-06-24
 • 2022-07-26
 • 2022-08-25
 • 2022-09-26
 • 2022-10-25
 • 2022-11-25
 • 2022-12-22

* Ekainean eta abenduan, hileko nominarekin batera, aparteko ordainsaria jasotzen da.

fechas de pago