Oro har, hil bakoitzaren 25ean ordaintzen da.

2024ko ekitaldian pentsioak ordaintzeko aurreikusitako datak:

 • 2024-01-25
 • 2024-02-26
 • 2024-03-25
 • 2024-04-25
 • 2024-05-24
 • 2024-06-25
 • 2024-07-24
 • 2024-08-26
 • 2024-09-25
 • 2024-10-25
 • 2024-11-25
 • 2024-12-23

* Ekainean eta abenduan, hileko nominarekin batera, aparteko ordainsaria jasotzen da.

fechas de pago