Erretiroa iritsi aurretik hilko banintz
 • Alarguntasuna: Zure ezkontideari edo bizikideari pentsio baten ordainketaren kalkulua egingo zaio. Kalkulua une horretan metatutako aurrezkiarekin eta kapital gehigarriarekin egiten da, betiere ekarpenak egiten badituzu.
 • Zurztasuna: Alarguntasun prestaziorik ez badago, zure seme-alabek, zati berdinetan, metatutako aurrezkia eta kapital gehigarria kobratuko dute, betiere ekarpenak egiten badituzu, modu honetara:
  • 25 urtetik beherako seme-alabek: finantza errenta 25 urte arte
  • 25 urtetik gorako seme-alabek: kapitala

Ezkontiderik, bizikiderik edo seme-alabarik izan ezean, zure oinordekoek, zati berdinetan, metatutako aurrezkia eta kapital gehigarria kobratuko dute, betiere ekarpenak egiten badituzu.

Ekarpen pertsonala eta instituzionalaren % 92 eta ekarpen horien inbertsioak urteetan zehar sortzen dituen etekinak zure izenean metatutako aurrezkia da, eta hori biziarteko pentsio baten kobrantza bihurtuko da prestazioa sortzen den unean.

Kapital gehigarriak aurrezkia osatzen du, eta biziarteko pentsio bat sortzeko aukera ematen du.

Kapital gehigarriaren zenbatekoa instituzioak eta kotizatzen ari den bazkideak Gizarte Segurantzaren Sistema Publikoan edo antzekoan erretiratzeko ezarritako adina lortu arte egingo zituzten ekarpenak izango dira; oinarritzat azken 12 hilabeteetan egindako ekarpenen batez-bestekoa hartzen da eta %20 gehituta.

Ikus dezagun 25 urterekin alta eman eta 30 edo 40 urterekin ezintasun edo heriotza izan duen pertsona baten kapital gehigarria.

Hipotesiak: Errentagarritasuna % 3,60 , KPI % 2,00 eta 77,57 euroko ekarpena (aurrezteko ekarpena, ekarpenaren %92 )

Eskatutako dokumentuak:

 • Prestazio eskatzailearen NANren fotokopia.
 • Onuradunak egiaztatzen dituen agiria (Familia Liburua).
  • Alarguntasun kasuan, egoera zibila egiaztatzen duen dokumentua ( Familia liburua edo ezkontzaren hitzez-hitzeko ziurtagiria edo izatezko erregistroko ziurtagiria edo bizikidetza ziurtagiria).
  • Alarguntasun eta zurztasun gabe izandako heriotzaren kasuan, jaraunsle izendatutako pertsonak egiaztatzen dituen agiria (Azken borondateen ziurtagiria edo Jaraunsleen aitorpena).
 • Umezurtza adingabea denean, legezko ordezkaria egiaztatzen duen agiria eta bere NANa
 • Heriotza ziurtagiria.
 • Jardunean izandako heriotza kasuetan, Instituzioan baja izanaren agiria eta hildako pertsonaren NAN.
 • Prestazioa ordaintzeko bankuko kontu zenbakia. Libreta edo ordainagiri bat, kontuaren titulartasuna egiaztatzeko.
 • Eskaera pertsonalki izapidetu ezin badu, eskatzailearen bizi-agiria.
 • OHARRA: Egoitza fiskala Euskal Autonomia Erkidegotik eta Nafarroatik kanpo badago, jarri gurekin harremanetan aurkeztu behar den dokumentazio gehigarriaren berri izateko.

Bilera gure bulegoetan prestatzeko, dokumentazioa aldez aurretik bidal dezakezu (derrigorrez pdf formatuko fitxategiak).

Gure lankideak zurekin harremanetan jarriko dira bidalitako dokumentazioa egokia den baieztatzeko eta gure bulegoetan hitzordua ezartzeko.