Soilik pentsioak kudeatzen dituen ekipoa. Gizarte aurreikuspenean espezializatuta gaude.

27 profesionalek osaturiko kualifikazio handiko taldea.

Pentsioak kudeatzen hogeita hiru urteko batez besteko esperientzia.

Kudeaketa eredu aurreratua. Elkarkidetza da Euskaliten kudeaketa aurreratuko ereduaren zilarrezko A duen Lehentasunezko enpleguko BGAE bakarra.

experiencia