Pentsio bat sortzeak ekarpen nahikoa eskatzen du, ekarpen-aldi etengabeak eta luzeak, eta errentagarritasun egokia, bai aurrezki pertsonala eratzen duzun urteetan, bai pentsioa jasotzen duzun urteetan.

Ikus dezagun nola eragiten duen ekarpen-aldiak, ekarpen-ehuneko desberdinekin, pentsioaren zenbatekoan.

Ekarpen pertsonala Erretiro pentsioa
Ehunekoa Zenbatekoa 40 urtez 30 urtez 20 urtez 10 urtez
%3 64,55€
%3,5 75,31€
%4 86,07€
Ekarpen-aldia zenbat eta luzeagoa izan, orduan eta pentsio handiagoa lortzen da.
Hipotesiak ekarpen-aldian
Errentagarritasuna % 2,50
KPI % 1,50
Erretiro adina 65 urte
Pentsioa kalkulatzeko hipotesia
Interes-teknikoa %0,50
Hilkortasun-taulak PER2020 Lehen mailako Kolektiboa