elkarkidetza
atras

Kalkulu hau informazio gisa egiten da. Ez du beraz, inongo eskubide-itxaropenik sortzen.

Baldintza guztiak beteta eta prestazioaren eskaera sinatuta, ebazpenaren hilabetean egingo da behin betiko kalkulua, hil horren 1eko kitapen-balioarekin.

Pentsioa kalkulatzeko, % 0,50eko interes teknikoa eta “PER2020 Lehen mailako Kolektiboa” taulak hartu dira kontuan.

Erretirorako eskubide ekonomikoa edo aurrezkia kalkulatzeko, etenik gabeko ekarpen jarraitua, % 2,5eko errentagarritasuna eta % 1,5eko KPla hartu dira kontuan.