elkarkidetza
atras

Erretiro espediente baterako eskatutako dokumentuak:

  • NANaren fotokopia
  • Egoera zibila eta onuradunak egiaztatzen dituen agiria. Familia-liburua edo ezkontza-ziurtagiri literala edo izatezko bikoteen erregistroaren ziurtagiria edo bizikidetza-ziurtagiria.
  • Gizarte Segurantzaren ebazpena, ondorio-data adierazita.
  • Erakundean baja eman izanaren egiaztagiria.
  • Banku-erakundearen kontua, prestazioa ordaintzeko. Banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen ordainketaren libreta edo ordainagiria.
  • Eskatzailearen bizi-fedea, eskaera pertsonalki izapidetu ezin badu.

Dokumentazio hori postontzitik aurkez daiteke. Dokumentuak bidaltzea.