elkarkidetza
atras

Ezintasun iraunkorreko espediente baterako eskatutako dokumentuak:

  • NANaren fotokopia.
  • Egoera zibila eta onuradunak egiaztatzen dituen agiria. Familia-liburua edo ezkontza-ziurtagiri literala edo izatezko bikoteen erregistroaren ziurtagiria edo bizikidetza-ziurtagiria
  • Gizarte Segurantzaren ebazpena, ezintasun-maila eta haren eragin-data edo epai judizial irmoa adierazita.
  • Erakundean baja eman izanaren egiaztagiria.
  • Banku-erakundearen kontua, prestazioa ordaintzeko. Banku-kontuaren titulartasuna egiaztatzen duen ordainketaren libreta edo ordainagiria.
  • Eskatzailearen bizi-fedea, eskaera pertsonalki izapidetu ezin badu.

 

Dokumentazio hori postontzitik aurkez daiteke. Dokumentuak bidaltzea.