elkarkidetza
atras

Langabezia prestazioa tramitatzeko eskatzen diren dokumentuak:

  • NANaren fotokopia.
  • Familia liburua.
  • Lan-eskatzaile gisa izena emanda dagoela ziurtatzen duen agiria (LANBIDE edo dagokion enplegu-zerbitzu autonomikoa).
  • Langabezia prestazioaren onuraduna izatea edo ez izatea ziurtatzen duen agiria (SEPEren egoera ziurtagiria)
  • Langabezia prestazioa jasotzen den kasuetan, aitortutako kopuruaren ziurtagiria (SEPE: prestazioaren ebazpena edo epealdi bakoitzeko kopuruen ziurtagiria)
  • Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak egindako lan-bizitza.
  • Langabezia prestazioa jasotzen ez den kasuetan, azken kotizatutako 180 egunetako, gutxiago badira direnak, kotizazio oinarriak (langilearen nominak edo Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari eskaera).
  • Prestazioa ordaintzeko bankuko kontu zenbakia. Libreta edo ordainagiri bat, kontuaren titulartasuna egiaztatzeko
  • Eskaera pertsonalki izapidetu ezin badu, eskatzailearen bizi-agiria.

Dokumentazio hori postontzitik aurkez daiteke. Dokumentuak bidaltzea.